EWAW ecoscore.

FIETSER.BE

E-WAW Hybride

Ecoscore: 100

Milieu

Berekening.

Emissie:

Er is nog geen categorie voor nuluitstootwagens, we nemen de hoogste voorziene categorie:

Ecoscore:

Calculator www.ecoscore.be:

Noot: om het 'gecombineerd verbruik' te kunnen vergelijken met de waarden van de andere voertuigen beschouwen we hier de directe energiebehoefte van de E-WAW omgerekend naar benzine-equivalent. Een calculator voor elektrische voertuigen is nog niet beschikbaar op ecoscore.be.

De E-WAW is een hybride: de elektrische aandrijving is in essentie een aanvulling op de primaire krachtbron: spierkracht. De elektromotor neemt de inspanningspieken weg waardoor de menselijke motor veel langer vermogen kan leveren. Voor de opwarming of afkoeling, of voor trajecten waar geen inspanning gewenst is, kan de motor continu ondersteunen. Een li-ion batterij van drie kilogram levert contiuë ondersteuning voor een actieradius van ca. 100 km, en piekondersteuning voor meerdere honderden km. Dit hangt dus sterk af van de wijze en intensiteit van gebruik.

In deze berekening wordt het verbruik gemeten van de elektromotor, zonder de primaire aandrijving. Het werkelijke verbruik zal - al naargelang de wijze van rijden - slechts een tiende tot de helft bedragen. Vanuit onze ervaring nemen we hier aan dat de motor bij gemengd gebruik 30% van het totale vermogen levert (van 0,07l/100km = 0,02 l/100km). Uitstoot van de primaire motor wordt hier niet in aanmerking genomen omdat de meeruitstoot van CO verwaarloosbaar is (de rijder ademt hoe dan ook).

Interessant: Wat is de verhouding tussen direct en indirect verbruik?

Verhouding directe/indirecte emissies volgens de ecoscore Methodologie voor het referentievoertuig voor licht vervoer:

bron

Direct Verbruik: 5,017 l/100km

Indirect Verbruik: 0,4484 kWh/km = 44 kWh/100km = eq. 4,4 l/100km.

Het totale verbruik (well-to-wheel) is dus 188 % van het directe verbruik (tank to wheel) = 9,42 l/100km

Tank-to-wheel verbruik E-WAW = 0,02 l/100km

Well-to-wheel verbruik E-WAW = 0,02 l/100km . 1,88 = 0,04 l/100km

Een E-WAW verbruikt 0,4 % van de energie van de referentie-auto van ecoscore.

In het ecoscore-overzicht bovenaan worden de waarden voor CO2, N2O etc. berekend door toepassing van deze factor 0,004 op de waarden van het referentievoertuig hierboven (direct, afronding tot duizendsten gram).

Broeikaseffect, Luchtkwaliteit, Geluid...

De ecoscore is een gewogen gemiddelde van deze 'genormaliseerde schades'. Wie zin heeft om de deelscores exact te berekenen aan de hand van de gegeven uitstootwaarden vindt hier de methodologie. We bekijken het even anders. In de berekening via de calculator hierboven namen we het verbruik in benzine-equivalent voor een vergelijkbare basis. Omdat de energiebehoefte van de fossiele of elektrische personenwagen dermate groot is, blijft het benzine-equivalent de enige zinvolle maatstaf: bijna alle elektriciteit komt immers uit fossiele (of nucleaire) brandstof, en dit nog tot ver in de toekomst. Hoe graag de automobielfabrikanten ons ook iets anders willen wijsmaken.

Anders ligt het voor superefficiënte wagens: een wagen die slechts 0,2 kWh/100km nodig heeft kan immers écht op hernieuwbare energie werken. Een eenvoudig zonnepaneeltje van 60 W (ca. 700 € all-in) op de garage of parking produceert zelfs op een mindere dag genoeg om een E-WAW weer vol te tanken. De E-WAW is de enige personenwagen die met recht en reden kan claimen op hernieuwbare energie te kunnen werken. Zowel de secundaire aandrijving (zonnepaneeltje) als de primaire aandrijving (voedsel) durven we met meer recht dan gelijk welke constructeur kwalificeren als duurzame en hernieuwbare energie.

Wat de primaire aandrijving betreft kunnen we stellen dat de uitgeademde CO2 te verwaarlozen valt (of anders toch in de fitnesszaal wordt geblazen). Broeikasgassen (CO2,N2O en CH4) idem dito. Gezondheidskost is negatief (nog beter dan de fiets) en horen doe je de E-WAW ook al niet. Met dit alles zijn we zo vrij de berekening over te slaan en de E-WAW telkens de maximale score te geven.

Brandstofverbruik Stad / Buiten / Gecombineerd:

Volgens de methodologie staat Gecombineerd verbruik gelijk aan 75 % buiten de stad en 25% in de stad. Dat lijkt ook voor de biotoop van de E-WAW van toepassing. Voor het verbruik buiten de stad is de waarde gebaseerd op het gemeten verbruik op de Belgian Eco Marathon 2010: 5390m met een energie van 38.6Wh. Voor de meting van het stadsverbruik is het voor fietser.be wachten op de aanschaf van een vermogensmeter.