Velonomics voor Overheden

Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer stijgt de externe kost van de auto (som van directe milieukosten en congestiekosten) tussen 2005 en 2030 van 36.90€/100km naar 108.30€/100km. (Bron).

Bovenop de halve euro per km die de autorijder betaalt, betaalt de gemeenschap dus nog een halve euro - tot een euro - per km.

46 miljard reizigerskm worden jaarlijks voor woon-werk of woon-school verkeer afgelegd. Directe en externe kost: 50 miljard Euro (2005, FOD) tot 100 miljard Euro (2030, eigen schatting).

Ongeveer 90% van de automobilisten (bron) woonwerkt of -schoolt binnen zijn arrondissement en kan dus 80% besparen op zijn woon-werk mobiliteitskosten door hiervoor over te schakelen op een WAW. Aangenomen dat de indirecte kosten van de WAW ten opzichte van de auto in dezelfde verhouding liggen als de directe kosten, bedraagt de jaarlijkse besparing dan zowel voor de privésector als voor de overheid telkens ongeveer 20 miljard Euro, oplopend tot 35 miljard Euro (2030).