Diensten‎ > ‎Velonomics‎ > ‎

Velonomics voor Particulieren

We gaan hier even voorbij aan het fietsplezier en sportieve voordelen van de WAW, en bekijken de zaak puur financieel. 

Met een WAW wordt het fietsbereik uitgebreid in tijd en ruimte: zowel winter als zomer kunnen lange afstanden comfortabel en veilig gefietst worden. In Belgie brengt een autorit 1,37 persoon gemiddeld 13 km ver aan 30 km/u. Je kan dus voor het merendeel van je verplaatsingen de WAW gebruiken in plaats van de auto, want met een kruissnelheid van tegen de 40km/u en een gemiddelde snelheid van rond de 30 km/u is een WaW ideaal voor afstanden het dubbele of driedubbele van wat je met een gewone rechtopfiets leuk zou vinden. Typisch voorbeeld is het woon-werk verkeer. Je hoeft zelfs niet alle verplaatsingen met de WAW te doen, ook als je een auto ernaast bezit, kan je al flink verdienen aan een WAW. Dat komt omdat

  • Fossiele brandstof voor je auto alleen al veel duurder is dan de totale kost van de WAW,
  • Je slijtage en onderhoudskosten op je auto uitspaart,
  • De afschrijvingskost van de WAW laag is,
  • De gebruikskost van de WAW laag is,
  • De WAW fiscaal veel gunstiger is dan de auto en door werknemers volledig als beroepskost kan ingebracht worden,
  • Fietsforenzen gesubsidieerd wordt met de belastingvrije Fietsvergoeding,
  • De externe kosten lager liggen, bv. meer gevoel van fitheid en minder ziekte..
  • De particulier gemakkelijk publiciteit kan voeren om de WaW te laten opbrengen
  • Voor zelfstandigen en bedrijven komt daar nog bij:

2do:

Grafiek kilometers/jaar, kost WAW, variabele kost auto,

Lage afschrijvingskost.

Een WAW bestaat voornamelijk uit composieten en aluminium; de conditie van het koetswerk gaat er, op wat krassen na, niet op achteruit. De slijtende delen (fietscomponenten) kosten relatief weinig. Dit maakt dat de tweedehandsprijzen van WAWs na een viertal jaar rond de 4000 € stabiliseren, bijna twee derde van de nieuwprijs ;  heel wat beter dan auto's en fietsen. De netto afschrijvingskost op 4 jaar bedraagt dan een luttele 50 € per maand voor een standaard WAW. Vind maar goedkoper voor hetzelfde plezier en gebruiksgemak.. Zie ook verder "aankoopfinanciering".

Lage Gebruikskost.

De gebruikskosten zijn natuurlijk vooral zo laag omdat er niet getankt moet worden. Ook het vervangen van de slijtende delen (om de 10.000 à 20.000 km naargelang het gebruik) is goedkoop. Er zijn geen verplichte kosten voor verzekering, belasting op inverkeerstelling, verkeersbelasting, of andere taksten. Integendeel, de fiscus betaalt mee want het gaat om een fiets..

Aftrekbare kost.

Omdat de WAW en de eWAW als fiets worden beschouwd, kan iedere fietser die zijn WAW voor woon-werk verkeer of andere beroepsdoeleinden gebruikt, een bedrag van 0,20 € per km inbrengen als beroepskost en dus aftrekken van de belastingen. Voorwaarde is dan wel dat hij ervoor kiest om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen. Wie het systeem van het wettelijke kostenforfait toepast, kan geen gebruik maken van de kostenaftrek aan 0,20 per kilometer maar blijft natuurlijk wel recht hebben op de vrijstelling tot 0,20 per kilometer als zijn werkgever hem een fietsvergoeding (zie verder) uitbetaalt. Dat je beide fiscale voordelen met elkaar kan combineren (vrijstelling fietsvergoeding én aftrek van een vast bedrag per kilometer) pleit ook al voor het gebruik van de fiets. Een autorijder kan de vrijstelling en de aftrek namelijk niet tegelijk toepassen (bron).

Fietsvergoeding.

De WAW maakt het mogelijk om snel, veilig, comfortabel en droog langere woon-werk afstanden tóch te fietsen. Met de Fietsvergoeding wordt de WAW een echte geldkoe. Het gros van de WAWrijders pendelt tussen de vijf en de vijftig kilometer enkel, met enkele uitschieters. Met een vlotte route (bv. langs de jaagpaden) verlies je op dergelijke afstanden weinig tot geen tijd op de auto, en ben je vast en zeker een stuk sneller dan de collega's die carpoolen of het openbaar vervoer gebruiken.

Je fietst bijvoorbeeld 25 km naar je werk. Met de WAW kan dat het hele jaar door, dus 220 dagen per jaar. Aan 0,20 € per km levert de fietsvergoeding je jaarlijks 2.200 € op! Deze extra verdienste is bovendien helemaal vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Dus slimmer (én leuker) dan de auto nemen, waar de vrijstelling van de woon-werk vergoeding die je eventueel krijgt, beperkt blijft tot hoogstens 350 €.

De fietsvergoeding is tot 0,20 € per kilometer vrij van inkomstenbelasting. Voorlopig, want dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd [2012: 0,21 ct/km]. En, in tegenstelling tot de andere vervoerswijzen, verlies je die vrijstelling niet als je ervoor kiest je werkelijke beroepskosten te bewijzen. Combineer je de fiets en het openbaar vervoer? Dan kan je bovenop de tussenkomst voor je bus-, tram- of treinabonnement nog steeds een fietsvergoeding krijgen voor het aantal kilometers dat je fietst (afstanden die je fietst tijdens je diensturen in functie van je werk tellen wel niet mee).

In een aantal sectoren is de fietsvergoeding al de rigueur: alle openbare instellingen, onderwijs etc., en in vele andere sectoren en bedrijven (bv. Volvo) wordt de fietsvergoeding erkend als een fiscaal elegante manier om de werknemers te verlonen, kosten te reduceren en duurzamer te ondernemen. Beter presterende, gezondere en gemotiveerde werknemers kunnen de ondernemer doorgaans enthousiasmeren. Wie niet statutair of in onderling overleg recht heeft op de Fietsvergoeding kan elke werkgever overtuigen met het Fietser.Plan.

Externe kosten.

Ook al voelen we dat niet rechtstreeks, we betalen allemaal mee aan de extreem hoge externe kosten van de fossiele mobiliteit: luchtvervuiling, gezondheidszorg, ziekteverzuim, files, stress. Door met een WAW te fietsen reduceer je deze externe kosten voor de maatschappij, dus ook voor jezelf. Op deze Velonomics-pagina wordt deze maatschappelijke opbrengst niet eens in het voordeel van de WAW meegerekend, je kan er iets meer over lezen in velonomics voor overheden.

Financiering uit reclame.

Als rolling billboard, of rijdend reclamepaneel, is de WAW goud waard voor de communicatie van bedrijven. Bedrijven kunnen de WAW zelf bekostigen als reclamepaneel of een particulier vergoeden voor het voeren van hun reclame. Wie dit serieus aanpakt kan goed verdienen op zijn eigen of bijkomende WAWs, en doet er goed aan als reclamebedrijf het statuur van zelfstandige in bijberoep aan te vragen. Hier vindt u meer informatie over adverteren op de WAW.Financiering.

Alle fossiele autogarages bieden financieringsformules aan, Fietser heeft dit nog niet voor mekaar. Bij elke bank kan je wel terecht voor autoleningen, soms zelfs prijsgunstige groene leningen. In de kostenberekeningen op deze pagina's houden we altijd rekening met de financieringskosten, d.w.z. de prijs van het geld of het nu van de bank komt of van je spaarvarken.

Het kan aantrekkelijk zijn om met financiering te werken omdat de WAW dan gevoelsmatig gratis is: de maandelijkse opbrengst is groter dan de kost. Als je bijvoorbeeld 140 €/maand afbetaalt voor een WAW en je legt er een woon-werk afstand van 25km mee af, bespaar je 240 € op je auto en krijg je 200 € fietsvergoeding. Dit betekent een netto loonopslag van 300 € om naar je werk te sporten. (gesimuleerde rente 7,5% over 48 maanden). In tegenstelling tot de autokosten mag je dus die afbetaling en rente volledig als beroepskost aftrekken van de belastingen, net als de variabele kosten (onderhoud...) van de WAW.

Als we de reële loonstijging ramen op 350 €/maand betekent dat na 48 maanden 16800 €, de WAW wordt tweedehands verkocht voor 3200 €, totale opbrengst op 4 jaar: 20 000 €.

Rij je rijk.

Niet iedereen heeft het privilege om 25 km naar en van het werk te kunnen fietsen. Daarom kan u het eens voor uzelf narekenen op deze kostencalculator. Hier worden de belastingvoordelen noch voor werknemers noch voor zaakvoerders bijgeteld wegens te afhankelijk van andere factoren. De lieve lezer die daar uit wijs geraakt mag ons altijd bellen.

Het 'gratispunt'  of break-even, zonder fietsvergoeding noch reclamevoeren of belastingvoordelen, ligt op ongeveer 10 km woon-werk afstand: op deze afstand bedraagt de besparing op verbruik en onderhoud van de auto exact evenveel als de kosten van de WAW.

Mét de fietsvergoeding bereikt de WAW al break-even op 5 km woon-werk-afstand.

Financiele vrijheid / meer vrije tijd.

De gemiddelde werknemer werkt ongeveer 500 uur per jaar voor zijn auto (US data), een werkdag per week of twee uur per werkdag. 

Weg met die out-o?

Hierboven gingen we er van uit dat de WAW enkel voor woon-werk verkeer wordt gebruikt en de auto (door de week) in de garage blijft staan. Hierna is het nog slechts een kleine gedachtensprong om zich te realiseren dat die (tweede) auto nu misschien wel overbodig is geworden. Spaar je weer een kwartsalaris uit. Waarom probeer je het eens niet multimodaal te doen? Autodelen voor familie-uitstapjes of grote boodschappen, plooifietsje op de trein of het vliegtuig voor de lange afstand, de WAW voor dagelijks gebruik: je kan er een stevige huishuur mee betalen, een dag per week minder werken of extra kindjes mee kopen.
Comments